Strona Glówna
F.A.Q. Historia placówki
Regulamin
Rada Administracyjna
Personel Ambasady
Flota IKEF
Umowy
Spotkania
Dołącz do nas!
IKC Bortas
Strony o ST
Inne
Dodaj Link
Forum
Listy Dyskusyjne
Wyniki Ankiet
E-Mail


Regulamin tlhIngan wo' rIvSo'


Spis treści:

Ambasada
Struktura Klubu
Uczestnictwo w Klubie
Etykieta klubowa
Sprawy techniczne
Hierarchia klubowa
Odznaczenia
Przepisy końcowe


I. tlhIngan wo' rIvSo' - Ambasada Imperium Klingońskiego

tlhIngan wo' rIvSo' (zwany dalej "Klubem") jest niekomercyjną organizacją zajmującą się propagowaniem kultury i języka Klingońskiego, a także klingońskiego stylu życia. Ambasada jest także częścią międzynarodowego klubu "Imperial Klingon Expeditionary Forces" i każda osoba przynależąca do niej automatycznie zyskuje członkostwo IKEF. Więcej szczegółów i regulamin IKEF można znaleźć pod adresem http://www.imperialklingons.com.
Powrót


II. Struktura Klubu

1. Władze Klubu

Władze Klubu stanowią: Dowódca Klubu i Rada Klubu.

a) Dowódca Klubu

- Dowódcą Klubu jest Ambasador w stopniu yo'HoD - Kapitana Floty.
- Ambasador jest mianowany przez Radę Klubu.
- Ambasadorowi przysługują takie same prawa jak innym członkom rady
- Ambasador moze oficjalnie reprezentować Klub na zewnątrz.
- Dodatkowo na każdym głosowaniu rady Ambasadorwi przysługuje podwójny głos

b) Rada Klubu

- W skład Rady Klubu wchodzą wszyscy członkowie Klubu w stopniu ra'wI', HoD i yo'HoD oraz Honorowi Członkowie Rady Klubu.
- Członkowie Rady Klubu mogą oficjalnie reprezentować Klub na zewnątrz.
- tytuł Honorowego Członka Rady Klubu przydziela Ambasador za zgodą Rady Klubu.
- Członkowie Rady Klubu mogą (ale nie muszą) pełnić następujące funkcje w klubie:
a) Pierwszy Oficer (XO), zastępca Ambasadora
b) Główny Oficer Medyczny (CMO)
c) Główny Inżynier (CEO)
d) Doradca Kulturalny
e) Doradca Wojskowy

2. Statki

a) Każdy HoD i yo'HoD ma własny statek.
b) Każdy statek ma swój motyw przewodni - temat, którym się zajmuje.
c) Załoga statku jest podległa bezpośrednio Dowódcy danego statku.
d) Awans członka załogi danego statku jest zależny od dowódcy tego statku, o każdym awansie musi on informować Ambasadora


III. Uczestnictwo w Klubie

1. Przystąpienie do Klubu następuje po wysłaniu formularza znajdującego się na stronie tlhIngan wo' rIvSo' i potwierdzeniu jego otrzymania przez CMO klubu.
2. Każdy nowy członek Klubu otrzymuje stopień mangHom - kadeta i wybiera sobie statek, na którym chce służyć, oraz uzgadnia z jego Dowódcą warunki przystąpienia do załogi.
3. W razie nieprzystąpienia do żadnego ze statków w czasie 30 dni, mangHom zostaje przydzielony do jednego ze statków przez Ambasadora.
4. Każdy członek Klubu jest członkiem załogi jednego ze statków lub jest w dyspozycji Ambasadora i Rady.
5. Członek załogi może przystąpić do załogi innego statku za zgodą Dowódców obydwu statków. Przestaje być w tym momencie członkiem załogi poprzedniego statku.
6. Jeżeli członek załogi zachowuje się w sposób niezgodny z ogólnie przyjętymi normami i etykietą klubowa, może być ukarany w następujący sposób:

7. Jeżeli członek załogi wyróżnia się w działaniach na rzecz Klubu, może być nagrodzony w następujący sposób:

8. Każdy członek Klubu może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Klubie. Należy w takim przypadku poinformować swojego bezpośredniego przełożonego oraz Ambasadora. Powrót


IV. Etykieta klubowa

1. E-maile na listę dyskusyjną powinny być wysyłane w postaci czystego tekstu, bez użycia formatu HTML.
2. Przy odpowiadaniu na e-mail należy stosować niezbędne skróty tak, aby fragmenty oryginalnego tekstu były jak najkrótsze.
3. Pliki podpisu (signature) nie powinny przekraczać 6 linijek.
4. E-maile nie związane tematycznie z myślą przewodnią listy powinny zawierać w temacie zwrot: "Off Topic:" lub "OFF:"
5. Przekleństwa jako forma wypowiedzi są akceptowane wyłącznie w języku klingońskim.
6. Załączniki do e-maili wysyłane na listę nie powinny przekraczać 30kB.
Powrót


V. Sprawy techniczne

1. Każdy członek Klubu jest zapisany na listę dyskusyjną Klubu, z której może być na jego życzenie czasowo wypisany.
2. Każdy członek załogi statku jest zapisany na listę dyskusyjną danego statku, z której może być na jego życzenie i za zgodą Dowódcy statku czasowo wypisany.
3. Każdy członek załogi danego statku ma obowiązek rozbudowywać swój statek poprzez wyszukiwanie i aktualizowanie informacji znajdujących się na statku. Szczegóły techniczne ustala Dowódca statku.
Powrót


VI. Hierarchia klubowa

Stopnie Oficerskie:

Insygnia:

Ranga Marynarki:

Ranga Marines:

Tytuł Honorowy:

Admirał

-

epetaI'

Admirał Floty

Generał

HSantaI' (Flota) lub ZhantaI' (Marines)

-

Generał Broni

DuvZhantaI' do ZhantaI'

Kontradmirał

Generał Dywizji

DuvHSantaI' do HSantaI'(Adm) SutaI' to DuvZhantaI'(MjGen)

-

Brygadier

sutai to duv-zantai

Kapitan Floty

-

sutai to duv-zantai

Kapitan

Pułkownik

duv-sutai to sutai

Komandor

Podpułkownik

tai-sumai to duv-sutai

Porucznik Komandor

Major

vestai to tai-sumai

Starszy Porucznik

Kapitan Marines

tai-vesmai to duv-vestai to vestai

Porucznik

Porucznik

tai-vesmai

Podporucznik

-

tai

Młodszy Porucznik

Podporucznik

ahktai to tai

Chorąży

Chorąży

akhtai to tai

-

Chorąży

tai to tai-vestai

Kadet

Kadet

ahktai to tai

Oficerowie Niepatentowi, Podoficerowie i Szeregowi:

Insygnia:

Ranga Marynarki:

Ranga Marines:

Tytuł Honorowy:

-

Starszy Sierżant Sztabowy Marines

tai to tai-vesmai

Starszy Szef Oficerow Niepatentowych

Starszy Sierżant Sztabowy

ahktai to tai

Szef Oficerow Niepatentowych 1-szej klasy

Sierżant Sztabowy

tai

Szef Oficerow Niepatentowych 2-giej klasy

Starszy Sierzant

tai

Szef Oficerow Niepatentowych

Sierzant

tai

Starszy Oficer Niepatentowy

Starszy Plutonowy

tai

Oficer Niepatentowy 1-szej klasy

Plutonowy

tai

Oficer Niepatentowy

Starszy Kapral

tai

Szeregowy 1-szej klasy

Kapral

tai

Szeregowy 2-giej klasy

Szeregowy 1-szej klasy

tai(ahktai if uniformed)

Załogant

Rekrut

no honorific


Powrót

VII. Odznaczenia

W naszej flocie wprowadzono rozpoznanie nastepujacych odznaczen:

I Klasa:
Medal Honoru
- Najwyzsze odznaczenie Imperium, dawane bardzo zadko, noszone na srodku, ponizej kolnierza, by wszyscy mogli je zobaczyc. Odznaczenie to musi byc przyznane jednoglosnie przez Imperatora i Wysoka Rade.
Order betleH - Odznaczenie przyznawane przez Kanclerza Wysokiej Rady, noszone na srodku w centralnej czesci zbroi. Dawane wojownikom szczegolnie zasluzonym w bitwie lub kampanii.
Imperialna Gwiazda Honoru - Przyznawana raz do roku przez Wysoka Rade, dla wojownika najbardziej produktywnego, odpowiedzialnego i najbardziej poswieconego sprawie we wszystkich flotach Imperium.

II Klasa:
Medal Walecznosci
- przyznawany wojownikowi ktory oddal wielkie zaslugi skrzydlu lub flocie.
Pochwala Floty - Nagroda w postaci wpisania do akt, za ukonczenie projektu, lub inne wazne uslugi.

III Klasa:
Drapiezny Ptak
- Nizszy stopien Medalu Walecznosci. Dla wojownika, ktory przyniosl honor swojej eskadrze.
Pochwala - Nagroda w postaci wpisania do akt, za ukonczenie projektu, lub inne wazne uslugi. Nizszy stopien Pochwaly Floty.

IV Klasa:
Order Daqtagh
- Odznaczenie dla wojownika za drobniejsze uslugi, ktore przyniosly honor okretowi, lub eskadrze.
Order chopja' - Dla wojownikow uczestniczacych w reprezentacyjnych projektach floty.
Powrót


VIII. Przepisy końcowe

1. Przystąpienie do Klubu oznacza zapoznanie się z informacjami zawartymi w tym regulaminie oraz zgodę na ich przestrzeganie.
2. Regulamin może być zmieniony za w każdej chwili przez Władze klubu
Powrót


Jeżeli chcesz przystąpić do Klubu, kliknij TUTAJ.